Wat doen we bij FitOK


FitOK is een therapie gericht op revalidatie. De nadruk ligt op de reconditionering van de patiënt.

 

Bij FitOK wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk gevalideerde methode om het gewenste resultaat te behalen. Door middel van deze methode wordt de juiste individuele trainingsintensiteit bepaald. Binnen de therapie zijn verschillende manieren van trainen mogelijk om het effect zo optimaal mogelijk te maken. Een belangrijk element is de ademtherapie.

 

FitOK is gespecialiseerd in de behandeling van de volgende groepen of doelen:


Reconditionering

Door middel van ons protocol wordt uw conditie op een verantwoorde manier naar het gewenste resultaat getraind. Deze methode is ook zeer geschikt voor (top)sporters. Daarnaast kan er een inspanningstest worden afgenomen om zo de juiste, specifieke, trainingszones vast te stellen.


Diabetes type 2, overgewicht

Binnen ons protocol hebben wij een aantal mogelijkheden om de vetverbranding en de verlaging van de bloedsuikerwaarden sterker te beïnvloeden. Door de trainen in de juiste verbrandingszone wordt het gewenste resultaat bereikt. Specifieke begeleiding door DieetOK ondersteunt de therapie en zorgt voor een beter resultaat.


Oncologische aandoeningen

Belangrijk is om tijdens en na oncologische aandoeningen weer op het oude gewenste, of hoger, conditieniveau te komen. Het protocol biedt daar de juiste middelen voor. Vaak blijkt dat patiënten bij oncologische aandoeningen goede en minder goede dagen hebben. Met de methode wordt er elke training op het juiste inspanningsniveau getraind. Hiermee treedt er geen overbelasting, maar ook zeker geen onderbelasting plaats.


Longrevalidatie

Bij FitOK kunnen patiënten met longproblematiek terecht voor de verbetering en het behoud van het fysieke inspanningsvermogen. Er wordt getraind met toediening van zuurstof op indicatie van de arts.


CVS, Fibromyalgie, Burn-out

Vaak zijn bovenstaande ziektebeelden niet het enige waar de patiënten mee zitten. Vermoeidheid, geen energie hebben, kortademig zijn, hyperventileren, hartkloppingen, maag/darm klachten, hoofdpijn, gejaagdheid zijn veel voorkomende klachten bij deze ziektebeelden. Ook deze klachten kunnen worden geminimaliseerd al dan niet worden verholpen door te trainen met het protocol. Het doorbreken van de vicieuze cirkel zorgt ervoor dat het lichaam weer in balans komt.


Locaties FitOK

  • Locatie Wezelrade Den Haag
  • Locatie Europaweg Zoetermeer
  • Locatie Driemanspolder Zoetermeer